Tuesday, February 12, 2013

The Passive Voice
The tastiest bread is baked here!
Only fresh bread!
Our bread is being baked now!
It wasn’t baked yesterday.
Утворення
Пасивний стан дієслів утворюється за допомогою дієслова to be  та дієприкметника минулого часу (перша форма V1 правильних дієслів із закінченням –еd, та форма, подана у третій колонці таблиці неправильних дієслів). При цьому дієслово to be  змінюється за часами, а дієприкметник залишається незмінним.

Active
Passive
Present Simple
We build the house.
The house is built.
Present Continuous
We are building the house.
The house is being built.
Present Perfect
We have built the house.
The house has been built.
Past Simple
We built the house.
The house was built.
Past Continuous
We were building the house.
The house was being built.
Past Perfect
We had built the house.
The house had been built.
Future Simple
We will build the house.
The house will be built.
Future Perfect
We will have built the house.
The house will have been built.
To be going to
We are going to build the house.
The house is going to be built.
Modal Verbs
We can build the house.
The house can be built.

Вживання

Thieves stole a painting from the museum last night.

Пасивний стан вживають тоді, коли нас цікавить не той хто виконує дію, а особа чи предмет, над яким ця дія виконується. Саме тому слово, яке позначає особу чи предмет стає у пасивному стані підметом.

A painting was stolen from the museum last night.

Passive Voice притаманний науковому стилю.

The liquid was heated to 60 degrees and then filtered.

Для визначення виконавця дії вживається прийменник by. Коли йдеться про предмет, за допомогою якого було виконано дію, вживається прийменник with.

The painting was stolen by masked thieves.

The picture was drawn with a pencil.No comments:

Post a Comment